Regulamin

Regulamin serwisu webinars.center z dnia 02.04.2015

Regulamin

 • Użyte w regulaminie określenia:
  • Portal - portal internetowy webinars.center;
  • Użytkownik - firma lub osoba fizyczna korzystająca z Portalu;
 • Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania z Portalu przez Użytkowników.
 • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Za treść informacji zamieszanych w Portalu przez Użytkowników ponoszą odpowiedzialność ich autorzy. Treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami będą usuwane przez Administratora.
 • Administrator nie odpowiada za informacje wprowadzane do Portalu przez Użytkowników.
 • Zabrania się:
  • rozpowszechniania treści pornograficznych;
  • rozsyłania spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
  • podejmowania jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
  • publikowania na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)

Góra strony